Een nieuwe kijk op ouder worden

Steeds meer kunstenaars maken projecten waarin ouderen actief kunnen participeren. Er is echter nog een wereld te winnen.

Op 23 november willen we een nieuwe schakel in de ketting van ouderen en cultuurparticipatie smeden. Kom en werk mee aan een volgende stap! Er is o.a. recent onderzoek over Kunst op Recept en over (on)mogelijkheden van intergenerationele samenwerking, een nieuwe onderwijsmodule, inbreng van verzekeraars en nog veel meer.

Aan het eind van de dag hebben we nieuwe stappen gezet op het gebied van cultuurparticipatie en weten we wie de spelers zijn die de legacy van LF2018 Culturele Hoofdstad op zich gaan nemen. De agenda’s voor 2019 worden getrokken. Nieuwe kansen dienen zich aan. Zorg dat je erbij bent!

Bekijk hier het programma.

Save the date!
Kom je ook? Mail je naam naar info@upinnederland.nl en we sturen je de uitnodiging.

WHAT’S UP is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. LKCA, WE THE NORTH, RCOAK, Sluyterman van Loo, Gemeente Leeuwarden, Een van de Jongens, Keunstwurk, Het Nieuwe Stadsweeshuis, provincie Fryslân, VSB Fonds, Beter Oud | ZonMw en het Humanistisch Verbond.

Foto: uit de documentaire De Nieuwe Morgen